Контакти

тел.: 0888 805 334

email: lz1ax@mail.bg

Строително разрешение:

05.06.2015 г.

Начало на строителството:

13.07.2015 г.

Срок за завършване:

18 месеца

Таблица за предварително площоразпределение на имотите в обект "Многофамилна жилищна сграда с магазини, офиси и подземен паркинг", гр. Благоевград, УПИ VI, кв. 9б

№  Означение на имота 

Застр. площ

Припадащи се общи части Сума площи
кв.м. % кв.м. кв.м.
1 Апартамент 1 32,24 1,311 4,46 36,70
2 Апартамент 2 55,80  2,269  7,72  63,52 
3 Апартамент 3 51,53  2,095  7,13  58,66 
4 Апартамент 4 51,53  2,095 7,13  58,66 
5 Апартамент 5 55,87  2,272  7,73  63,60 
6 Апартамент 6 32,23  1,310  4,46  36,69 
7 Апартамент 7 32,24 1,311  4,46  36,70 
8 Апартамент 8 55,80 2,269 7,72  63,52 
9 Апартамент 9 51,53  2,095  7,13  58,66 
10 Апартамент 10 51,53  2,095  7,13  58,66 
11 Апартамент 11 55,87 2,272 7,73 63,60 
12 Апартамент 12 32,23  1,310  4,46  36,69 
13 Апартамент 13 32,24  1,311  4,46  36,70 
14 Апартамент 14 55,80  2,269  7,72  63,52 
15 Апартамент 15 51,53  2,095  7,13  58,66 
16 Апартамент 16 51,53  2,095 7,13 58,66
17 Апартамент 17 55,87 2,272  7,73  63,60 
18 Апартамент 18 32,23  1,310  4,46  36,69 
19 Апартамент 19 (мезонет) 145,15 5,902  20,09  165,24 
20 Апартамент 20 (мезонет) 120,55 4,901  16,68  137,23 
21 Апартамент 21 (мезонет) 120,20  4,887 16,64  136,84 
22 Апартамент 22 (мезонет) 146,03  5,937  20,21  166,24 
23

Офис 1 (на две нива)

67,15  2,730  9,29  76,44 
24 Офис 2 (на две нива)   57,48 2,337  7,96  65,44 
25 Магазин 1 (на две нива)   58,38 2,374  8,08  66,46 
26 Магазин 2 (на две нива)   59,30 2,411  8,21  67,51 
27 Магазин 3 (на две нива)  55,18  2,244  7,64  62,82 
28 Магазин 4 (на две нива)   65,74 2,673  9,10  74,84 
29 Магазин 5 (на две нива)   172,52 7,014   23,88  196,40
30 Магазин 6 (на две нива)  171,74 6,983   23,77 195,51 
31 Мазе 1  1,87  0,076  0,26  2,13 
32 Мазе 2   1,94 0,079  0,27  2,21 
33 Мазе 3  2,11  0,086  0,29  2,40 
34 Мазе 4   3,09 0,126  0,43  3,52 
35 Мазе 5  2,34  0,095  0,32  2,66 
36 Мазе 6   2,36 0,096  0,33  2,69 
37 Мазе 7   2,40 0,098  0,33  2,73 
38 Мазе 8   1,64  0,067 0,23  1,87 
39 Мазе 9   1,86 0,076  0,26  2,12 
40 Мазе 10   1,83 0,074  0,25  2,08 
41 Мазе 11   1,84 0,075  0,25  2,09 
42 Подземен паркинг 359,20 14,605 49,71 408,91
  ОБЩО 2459,50 100,00 340,40 2799,90

 

 Подобект "Подземни паркоместа"

Означение на имота Застр. площ Припадащи се общи части Сума площи
кв.м. % кв.м. кв.м.
1 Паркомясто №1 12,50 7,69 18,95 31,45
2 Паркомясто №2 12,50 7,69 18,95 31,45
3 Паркомясто №3 12,50 7,69 18,95 31,45
4 Паркомясто №4 12,50 7,69 18,95 31,45
5 Паркомясто №5 12,50 7,69 18,95 31,45
6 Паркомясто №6 12,50 7,69 18,95 31,45
7 Паркомясто №7 12,50 7,69 18,95 31,45
8 Паркомясто №8 12,50 7,69 18,95 31,45
9 Паркомясто №9 12,50 7,69 18,95 31,45
10 Паркомясто №10 12,50 7,69 18,95 31,45
11 Паркомясто №11 12,50 7,69 18,95 31,45
12 Паркомясто №12 12,50 7,69 18,95 31,45
13 Паркомясто №13 12,50 7,69 18,95 31,45
  ОБЩО 162,50 100,00 246,41 408,91